Wat is NLP?

NLP is een attitude een activiteit dus iets wat je doet.
De letters hebben de volgende betekenis:
Neuro - is het gedeelte wat met ons brein te maken heeft.
Linguïstisch - is het gedeelte wat te maken heeft met taal.
Programmeren - door technieken nieuwe gewoontes, gedrag en vaardigheden leren.

Veranderingen in je denken, voelen, gedrag en vaardigheden plaats laten vinden doormiddel van het effectiever gebruikeren van taal en nonverbale communicatie. Als basis dat alle vaardigheden beginnen in je brein.

NLP is in de jaren 70 ontwikkeld door de grondleggers Richard Bandler & John Grinder.  Zij bestudeerde een aantal succesvolle therapeuten o.a Milton Erickson (Klinisch hypnotherapie) Virgina Satir (relatie therapeute) en ontdekte overeenkomsten in hun succesvolle behandelwijze. Op basis hiervan hebben ze deze technieken & methodes gemodeleerd, grondig onderzocht, uitvoerig getest en samengevoegd onder de naam Neuro Linguïstisch Programmeren.

Eén van de belangrijkste en in de praktijk effectief bewezen manier om veranderingen te realiseren, is de praktijkkennis dat alle middelen die je nodig hebt om dit te bereiken al in je aanwezig zijn, en je kunt leren ze op een effectievere manier te gebruiken.

De basiskennis is dat angsten en negatieve gedragingen aangeleerd gedrag zijn, behalve harde geluiden en vallen deze angsten bezit iedereen vanaf de geboorte. Ergens in je leven heb je een trigger gecreëerd waardoor bepaalde negatieve gedragingen doet of vervelende gevoelens of gedachten ervaart.
Dit vormt zich in een patroom waardoor je brein precies weet hoe het dat gedrag moet laten plaats vinden of het gevoel aan je kenbaar moet maken. Om het anders te zeggen je brein werkt op basis van patroonherkenning.

Wanneer je iets hebt aangeleerd kun je dit ook weer afleren. Wat je vaak en automatisch doet word op een gegeven moment onbewust.
In het proces van NLP vind verandering plaats door te leren hoe je onbewust gedrag bewust maakt. En het daarna weer aangepast onbewust maakt.  Zodat je automatisch en zonder inspanning  het juiste gedrag gaat vertonen.
Het kan nooit de bedoeling zin dat je iedere keer moet gaan nadenken hoe jij je goed voelt toch? Het is de bedoeling dat dit zo automatisch gaat als ademhalen.

Alle patronen en herinneringen worden opgeslagen in je brein. Je kunt het zien als een soort biocomputer, alles zit er ergens opgeslagen en het mooie van je brein is dat het in staat is om te leren.  Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat leren het beste gebeurt wanneer het snel gebeurd en het op een leuke manier gebeurd. Wanneer het op een saaie en vervelende manier gebeurd, gaat het brein in een soort vertraagmodus of haakt het brein af en geeft het een gevoel van weerstand in je lichaam. Vandaar dat mijn advies aan mijn cliënten; is doe dat werk of die studie die je leuk vind dan gaat het gemakkelijker en er is bijna nooit sprake van volhouden of tegenzin, en dat is een goed plan.

Om te leren moet je brein nieuw gedrag maken zodat het zich in je lichaam kenbaar maakt via je vijf zintuigen, anders leren denken, voelen, zien en ruiken en proeven.

Vanuit NLP formuleren we dit proces op de volgende manier:
Ons brein werkt via de 5 zintuigen: horen, zien, voelen, geur en smaak.
Wanneer je iets voelt, hoort, denkt, ziet of ruikt  zullen je hersenen dit in je lichaam vertalen via deze zintuigen. Je kunt bv beelden herinneren van een gebeurtenis, een film zien van een ervaring uit het verleden, een voorstelling in de toekomst.  Of ergens een bepaald gevoel bij hebben.

Misschien ken je wel één van de volgende uitdrukkingen; op wolken lopen, vlinders in je buik hebben,  een brok in je keel, schaamrood op de wangen, het op je heupen hebben, of dat iets je als muziek in de oren klinkt? Je hebt natuurlijk niet echt vlinders in je buik, of je loopt ook niet echt op wolken maar dat is wel hoe je brein het gevoel in je lichaam via je 5 zintuigen vertaalt.

De veranderingen met NLP worden dan ook gecreëerd vanuit het zintuiglijk niveau, uit de praktijk ervaring blijkt: verander je de nuances en eigenschappen van de zintuiglijke expressie dan verander je het gevoel.
Met andere woorden het is goed om anders te leren voelen, anders te leren zien anders te leren horen en soms zelfs anders te leren ruiken en proeven.

Door NLP technieken toe te passen op het onbewuste deel van je functioneren vinden krachtige veranderingen plaats. Met als extra pluspunt dat je uiteindelijk intolerantie opbouwt ten op zichte van negatieve gevoelens, gedachten of gedragingen en dat in de hersenen op een gegeven moment automatisch het gewenste gedrag tot stand komt.

Goed om te weten is dat ieder persoon met NLP technieken zijn eigen gevoel en functioneren leert beïnvloeden. Zodat die persoon een betere versie van zichzelf word.

En zoals ik al eerder vertelde  je hebt alle middelen al in je, wat je kan leren is ze effectiever te gebruiken.