NLP Terminologie

Eye accessing cues
De richting waar de ogen naar toe bewegen wanneer een persoon informatie ophaalt in zijn brein. De richting van waar de ogen naar toe gaan zal bepalen vanuit welk zintuig de persoon de informatie haalt. En geeft aan wat voor “gevoel” de persoon op dat moment voelt.

Ankeren
Het proces waarbij een interne reactie gekoppeld word aan een externe trigger of stimulans. Denk maar aan Pavlov en zijn hond. Zodra Pavlov het belletje rinkelde begon de hond te kwijlen omdat hij de externe trigger koppelde aan het interne gevoel van eten krijgen.

Chunks
NLP zegt dat je alles kunt leren wanneer het maar in “hapklare brokken” word aangeboden. Het proces van chunken is een nieuw te leren vaardigheid in “hapklare” brokken te verdelen zodat de leer ervaring gemakkelijker word.

Congruentie
De externe gedraging is gelijk aan de woorden die een persoon uitspreekt.
Incongruentie treed op wanneer een persoon het “ene” zegt maar het andere laat zien met zijn lichaam of non-verbale communicatie. Dit proces is vaker onbewust als bewust.

Rapport
Het proces waarin de practitioner in overeenstemming is met de persoon die hij/zij coacht, traint of contact mee maakt. Ook wel een “click” hebben met iemand.

Modaliteiten
De vijf zintuigen van waaruit mensen communiceren en hoe het brein gedrag “kenbaar” maakt.
Horen – zien – voelen – geur – smaak

Future pacing
Door mentaal in het hoofd te visualiseren en voor je te zien hoe een bepaalde gebeurtenis in het toekomst zal plaats vinden.
Denk maar aan een atleet die zichzelf een wedstrijd ziet spelen en dit keer op keer doet en zichzelf ziet winnen. Deze ervaring word dan gekoppeld aan de in de toekomst plaats te vinden gebeurtenis.

Meta Model
Een methode van taalvragen en technieken om tot de diepte van een situatie te komen. En om een situatie helder te krijgen. Dit omdat wanneer mensen dingen vertellen, zij zaken weglaten, verdraaien, of generaliseren. Het Meta Model geeft je de mogelijkheid “ het hele plaatje” in kaart te krijgen. Voorbeeld iemand zegt: Ik voel me altijd depressief... Een vraag uit het metamodel zou dan kunnen zijn; Altijd?

Milton Model
Het model van hypnotisch taalgebruik. Genoemd naar zijn vader Milton Erickson (hypnotherapeut en arts) Wanneer je het Milton Model leert gebruiken kun je gemakkelijker mensen in diepere trances brengen.

State
De mentale en/of fysieke staat van zijn van een persoon of individu

Transderivational Search
De capaciteit van het brein om “mening en betekenis” te geven aan de taal die het hoort en vervolgens ervaart.